skip to Main Content

En DPI temos experiencia nos principais sectores de actividade

Aínda que sabemos que cada empresa é diferente, confiamos nos coñecementos adquiridos en cada sector para anticiparnos ás necesidades compartidas e a partir delas desenvolver novas ideas e personalizar os nosos servizos.

Comercio

A innovación dixital, a profesionalización da xestión do punto de venda, a fidelización dos clientes ou o exceso de información ao que están sometidos os consumidores modificaron o perfil dun dos sectores empresariais máis importantes, tanto por volume de negocio como por número de empresas. O noso coñecemento do sector permítenos identificar de forma personalizada os retos aos que se enfronta e dar respostas adaptadas.

Servizos profesionais

En DPI axudamos ás empresas de servizos profesionais a afrontar os novos retos dun sector cada vez máis complexo e dinámico. Aspectos como a fidelización dos clientes ou poder diferenciarse no mercado son inquietudes compartidas ás que axudamos a dar respostas personalizadas e únicas.

Ocio e Turismo

Pola súa importante e progresiva contribución ao PIB nacional, o sector Turismo e ocio sitúase como unha das principais industrias españolas. Despois dunha ampla experiencia en empresas do sector, en DPI coñecemos os principais cambios que estás a sufrir e podemos axudarche a anticipar as claves do teu éxito.

Transporte

Algúns dos principais retos aos que se enfronta o sector son a mellora da competitividade das empresas, o equilibrio da repartición modal, o fomento da intermodalidade, a mellora da estrutura en rede de plataformas e áreas loxísticas ou o grao de penetración das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC). En DPI axudamos ás empresas a xestionar esta complexidade aportando a nosa experiencia e coñecementos, facendo posible a xestión dinámica de sistemas altamente complexos.

Medios de Comunicación

Un dos sectores con maior creación e destrución de empresas é o que engloban os medios de comunicación: televisión, telefonía, editoriais, prensa… Os conceptos tradicionais de transmisión da información mudaron radicalmente ao longo dos anos, dixitalizándose e innovando cada vez máis e máis. máis, provocando unha verdadeira revolución no sector. En DPI adaptámonos ás necesidades do sector.

Tecnoloxía

A tecnoloxía impregna todas as esferas de actividade da nosa sociedade. O entorno onde as empresas desenvolven a súa actividade é cada vez máis competitivo e dinámico, e obriga ás empresas a estar vixiantes, reinventarse continuamente e buscar novas solucións que garantan o éxito. DPI aportamos coñecemento e experiencia que poden axudar ás empresas do sector a xestionar as súas actividades e reflexionar sobre a súa estratexia.

Testemuños

Back To Top