skip to Main Content

Poden haber moitas e importantes razóns que nos poden levar a cuestionarnos se a estrutura organizativa da nosa empresa é a adecuada. Temos a sensación de que o noso papel na empresa se centra basicamente na extinción de incendios? Cremos que o reparto de responsabilidades frea a eficiencia? Observamos un desequilibrio na distribución da carga de traballo? Percibimos que a nosa figura é imprescindible para o día a día?

Moitas veces incluso podemos sentir que non temos horas suficientes para poder atender a todo e é que na actualidade todas as empresas están implicadas non só no funcionamento diario, senón tamén en procesos de desenvolvemento e cambio aos que debemos afrontar constantemente. Como obter unha resposta adecuada a ela? Este é un reto ao que se enfrontan a maioría das empresas. Ter unha adecuada distribución do traballo será o primeiro paso para poder acadar os obxectivos da empresa de forma conxunta e ordenada e que todo o equipo camiñe eficientemente na mesma dirección.

Pero cal é a estrutura máis adecuada?

Non existe unha receita única, son múltiples as tipoloxías que debemos ter en conta para adaptala á nosa realidade, dende as máis burocráticas e tradicionais ata as máis flexibles, onde se dilúen as barreiras, incluso integrando os distintos grupos de interese na estrutura do empresa. (Por exemplo: estrutura virtual, rede,…)

Aquí tes algunhas claves que poden axudarche no emocionante reto de deseñar a estrutura óptima para a túa empresa:

  1. Ter un diagnóstico da estrutura actual. Identificar aspectos a corrixir que poidan estar xerando conflitos ou ineficiencias é fundamental (conflitos de autoridade, falta de definición de responsabilidades, falta de asunción das mesmas,…) pero non hai que esquecer os aspectos positivos da distribución actual que se deben valorar.
  2. Pensemos no presente e no futuro. Durante a fase de deseño non hai que esquecer as circunstancias particulares da empresa (a fase de crecemento na que se atopa, o seu modelo de negocio, a súa orientación cultural,…) así como o seu negocio actual e futuro. Imaxinemos, por exemplo, o caso dunha empresa familiar en fase de crecemento na que unhas poucas cifras concentran múltiples responsabilidades vinculadas a diferentes procesos da empresa (comercial, de compras,…) algunhas das cales son claves para o negocio e en moitas casos compartidos por varios membros. A medida que a empresa crece, moitas veces aparecen dificultades para responder adecuadamente a todas as responsabilidades e xorde a necesidade de comezar a delegar no equipo, pero que delegar? O medo a perder o control ou a dificultade para discernir que responsabilidades manter ou distribuír son algunhas das barreiras coas que se enfrontan estes directivos. Neste caso, o establecemento dun sistema participativo de toma de decisións, como o que prevé a estrutura do Comité, pode resultar oportuno nunha primeira fase, rompendo a unidade de mando e diluíndo os temores a perder o control dos principais aspectos empresariais. durante a fase de deseño, analizar as vantaxes e inconvenientes dos distintos tipos de organigramas e a súa viabilidade de implantación resulta fundamental para poder seleccionar a estrutura máis adecuada á realidade da empresa, e é que a elección da estrutura organizativa debe non supón un freo para o desenvolvemento da empresa senón unha panca de cambio.
  3. As persoas son o motor da empresa. Non pensemos na estrutura organizativa como un fin en si mesmo: é un medio para ordenar o noso traballo diario e futuro, para que haxa fluidez e orde e sexa un espazo onde o persoal poida liberar o seu talento. Por iso é moi importante non só contar cunha estrutura adecuada, senón tamén establecer as variables de distribución para a asignación de responsabilidades e poderes vinculadas a cada posto no devandito proceso Sen dúbida, a elección da estrutura organizativa e do distribución adecuada de responsabilidades Son aspectos críticos que afectan a todas as empresas. Non obstante, o reto é conseguir que o equipo o acepte e o faga. Non debemos esquecer que a clave para conseguir que un deseño se poña en marcha é conseguir que o equipo se implique no proxecto para que o faga seu e así facilitar a súa posta en marcha.

Se che gustou o artigo, compárteo e déixanos os teus comentarios. Encántanos saber a túa opinión!


Alba Núñez, Consultora
Isabel Álvarez, Directora Consultor
18/03/2021

Back To Top